pieniadz.pl

GUS opublikował dane na temat produkcji przemysłowej w maju 2013r.

środa, 19-06-2013 godz. 17:05

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi na temat produkcji przemysłowej w naszym kraju, spadła ona w maju bieżącego roku o 1,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Jeżeli chodzi o wyniki w ujęciu miesięcznym, to produkcja spadła o 0,7%. Odczyty z wyeliminowaniem czynników sezonowych wskazują, że produkcja sprzedana spadła w stosunku do maja 2012r. o 1,5%, a wobec kwietnia 2013r. zmalała o 1,0%.
O ile w kwietniu bieżącego roku produkcja przemysłowa wzrosła o 2,7% r/r, to już w maju zanotowała spadek na poziomie 1,8%. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych, było to -1,5% w ujęciu rocznym, a w stosunku do kwietnia 2013r. był to spadek wynoszący 1,0%. Eksperci podkreślają, że ta różnica jest efektem innej liczby dni roboczych w poszczególnych miesiącach.

Główny Urząd Statystyczny podał również wyniki dla całego okresu między styczniem a majem bieżącego roku. Okazało się, że na przestrzeni tych 5 miesięcy produkcja przemysłowa spadła o 1,0% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Produkcja sprzedana w branży budowlanej spadła aż o 27,5% w ujęciu rocznym. Był to wynik gorszy od przewidywań – średnie prognozy analityków zakładały zmniejszenie produkcji na poziomie 21,19%. Po usunięciu czynników sezonowych, spadek wciąż był duży i wynosił 27,1%.

Niemniej jednak, w ujęciu miesięcznym był to całkiem spory wzrost wynoszący 16,3%. Po uwzględnieniu wpływu czynników sezonowych, w stosunku do kwietnia tego roku zanotowano spadek na poziomie 2,8%. Licząc wyniki w okresie styczeń-maj bieżącego roku, produkcja w branży budowlano-montażowej skurczyła się o 21,5% w stosunku do analogicznego okresu przedniego roku.

Jak już wcześniej podawał GUS, w całym roku 2012 produkcja przemysłowa wzrosła o 1,0%. Jeśli natomiast chodzi o produkcję sprzedaną w przedsiębiorstwach działających w branży budowlanej, to w 2012r. spadła ona o 1,0%

GUS opublikował także informacje dotyczące cen produkcji sprzedanej. W przemyśle skurczyły się one w maju o 2,5% r/r. W porównaniu do kwietnia b.r. wzrosły o 0,1%. Dodano, że ceny spadły w górnictwie i przemyśle wydobywczym o 11,3%, w przetwórstwie przemysłowym o 2,1%, a w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,4%. Wzrost cen był natomiast zauważalny w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, a także w rekultywacji.

W przypadku produkcji budowlanej ceny spadły o 2,0% w ujęciu rocznym i o 0,2% w porównaniu do kwietnia tego roku. Spadły głównie ceny budowy obiektów zaliczanych do inżynierii lądowej oraz wodnej. Ich spadek wynosił 0,2%. Ponadto, zmniejszyły się ceny budowy budynków i ceny specjalistycznych robót budowlanych. W tym przypadku spadek wynosił po 0,1%.

Dodaj komentarz

Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub .

Komentarze:

Brak komentarzy do GUS opublikował dane na temat produkcji przemysłowej w maju 2013r..

Podobne

Kursy walut 2020-09-17

+ więcej
  • EUR euro 4,4514 -0,03%  -0,14gr
  • USD dolar 3,7713 +0,50%  +1,87gr
  • GBP funt 4,8874 +0,88%  +4,27gr
  • CHF frank 4,1410 +0,09%  +0,37gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm