pieniadz.pl

Nowe dane na temat zadłużenia publicznego Unii Europejskiej

poniedziałek, 25-01-2016 godz. 17:05

Poznaliśmy dziś dane dotyczące zadłużenia strefy euro oraz całej Unii Europejskiej. Okazało się, że w Eurolandzie pod koniec III kwartału ubiegłego roku zmalał stosunek długu publicznego do wartości PKB i wyniósł on 91,6%. Zniżka do poziomu 85,0% widoczna była natomiast w całej Unii. W ujęciu nominalnym było to ponad 12 bln euro w UE, a w krajach unii walutowej było to przeszło 9 bln euro.
Z przedstawionych dziś danych wynika, że zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej spada wysokość długu publicznego w stosunku do wartości PKB. Niemniej jednak, wysokość zadłużenia wciąż jest wysoka. W przypadku euro landu, pod koniec III kwartału minionego roku wynosiło ono ponad 9,2 bln euro, natomiast w całej Wspólnocie przekroczyło 12 bln euro.

Jeżeli chodzi o stosunek długu publicznego wobec wysokości Produktu Krajowego Brutto, to w samej unii walutowej wynosi on 91,6%. W przypadku wszystkich 28 rajów Wspólnoty jest to 85,0%. Co ważne, w obu tych przypadkach, w okresie lipiec-wrzesień 2015r. udało się zaobserwować spadki.

Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych krajów unijnych, to biorąc pod uwagę relację długu do wartości PKB, największy problem nadal ma Grecja, której zadłużenie stanowi aż 171% tamtejszego PKB. Fatalnie wygląda też sytuacja we Włoszech, gdzie jest to 134% PKB. W Portugalii dług sięgnął poziomu 120,5% tamtejszego PKB.

Do państw o najniższym zadłużeniu względem ich PKB należą Estonia, Luksemburg i Łotwa. W pierwszym z nich dług publiczny to jedynie 9,8% wartości PKB. W dwóch kolejnych przypadkach jest to odpowiednio 21,3% oraz 36,4% PKB.

W zestawieniu nie zabrakło Polski. Nasz dług publiczny to 51,9% polskiego PKB. Na przestrzeni roku relacja ta zwiększyła się o 2,7 punktu procentowego. Spośród wszystkich unijnych krajów nienależących do strefy euro najgorzej wypada Wielka Brytania, której dług to 88,6% tamtejszego PKB. Dużo gorzej od Polski wypadły też Chorwacja (85,9%) i Węgry (78,0%). W tej grupie najmniej długu publicznego wobec wartości PKB miały Bułgaria (28,2%), Rumunia (37,2%) oraz Czechy (41,7%).

Dodaj komentarz

Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub .

Komentarze:

Brak komentarzy do Nowe dane na temat zadłużenia publicznego Unii Europejskiej.

Podobne

Kursy walut 2019-11-19

+ więcej
  • EUR euro 4,2928 +0,10%  +0,44gr
  • USD dolar 3,8786 +0,05%  +0,19gr
  • GBP funt 5,0238 -0,04%  -0,19gr
  • CHF frank 3,9113 -0,05%  -0,20gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm