pieniadz.pl

Upadłość konsumencka - kiedy i jak ją ogłosić?

piątek, 05-08-2016 godz. 15:03

Upadłość konsumencka - kiedy i jak ją ogłosić?
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest teoretycznie bardzo łatwe. Jednak wciąż wiele osób nie wie, jakie korzyści płyną z tego rozwiązania i kiedy można z niego skorzystać.
Upadłością konsumencką określa się skutek postępowania sądowego, które stwierdza, że dany konsument stał się całkowicie niewypłacalny. Przez niewypłacalność rozumie się brak możliwości spłacenia aktualnych długów, np. zaciągniętych pożyczek i jednoczesnego zaspokojenia finansowego tzw. potrzeb bieżących.

Konsument, który popadł w długi, często sam nie wie jak rozwiązać swoje problemy finansowe. Wierzyciele pukają do drzwi, oczekując natychmiastowego uregulowania należności, a dłużnik zwykle albo nie ma pieniędzy albo oddaje na poczet długu całą posiadaną gotówkę, pozbawiając się jednocześnie wszystkich środków niezbędnych do życia. A jeśli jego zarobki nie starczają na pokrycie zadłużenia, rosną odsetki, a dług tylko się pogłębia. W ten sposób łatwo wpaść w spiralę zadłużenia, z której bez dodatkowego wsparcia ciężko się wydostać. Takim wsparciem może być właśnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dzięki któremu konsument ma szansę rozpocząć nowe życie bez długów.

Oczywiście, stwierdzenie niewypłacalności konsumenta nie oznacza, że wszystkie długi zostaną mu zapomniane. Wręcz przeciwnie - jej celem jest pomoc konsumentowi w   przeprowadzeniu procesu windykacyjnego, tak aby zaspokoić roszczenia wierzycieli i jednocześnie zapewnić mu środki do codziennego życia. Efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej może być także umorzenie części lub całości długu. Następuje ono jednak dopiero wtedy, gdy pomimo wspomnianego wyżej procesu windykacyjnego, majątek konsumenta nie wystarczy, aby w pełni zaspokoić roszczenia wierzycieli. Co więcej, aby zobowiązanie dłużnika mogło zostać umorzone, muszą także zostać spełnione dodatkowe warunki, o których będzie mowa poniżej.

Z wnioskiem o stwierdzenie upadłości konsumenckiej mogą zatem zwrócić się do sądu wszystkie osoby, które:
  • nie mają środków na spłacenie aktualnych zobowiązań finansowych
  • z powodu zadłużenia brakuje im pieniędzy na tzw. codzienne życie
  • chcą wyjść ze swoich długów, lecz nie są w stanie tego zrobić samodzielnie
  • posiadają obywatelstwo polskie
  • nie prowadzą działalności gospodarczej
  • w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość nie toczyło się wobec nich umorzone postępowanie upadłościowe

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czyli cztery kroki do wyjścia z zadłużenia
Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać dłużnik chcący ogłosić niewypłacalność, jest skierowanie wniosku o upadłość konsumencką do sądu gospodarczego, właściwego dla jego miejsca zamieszkania. We wniosku zadłużony musi dokładnie opisać swoją sytuację finansową oraz wykazać, że nie jest ona rezultatem działania umyślnego, np. na celowego zwiększania długu lub też rażącego zaniedbania dotychczasowych zobowiązań finansowych.

Sąd może przychylić się do zgłoszonego wniosku również na skutek pojawienia się u dłużnika tzw. względów słusznościowych lub humanitarnych. Innymi słowy, sąd bada otoczenie konsumenta i ocenia czy mogło ono wpłynąć np. na niezgodne z przepisami decyzje dłużnika. A także ustala skutki do jakich może prowadzić odrzucenie wniosku o upadłości. Jeśli dłużnik będzie musiał oddawać wierzycielowi całą swoją pensję, pozbawiając się tym samym środków do życia i możliwości zakupu leków dla chorego dziecka, może liczyć na przychylność sądu.

Krok drugi to rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką przez sąd. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej i życiowej zadłużonego oraz względów słusznościowych i humanitarnych sąd wydaje decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenta lub oddala wniosek.

Według Monitoru Sądowego i Gospodarczego w 2015 roku ogłoszono 2112 upadłości konsumenckich. Liczba zadłużonych balansujących na skraju bankructwa jest jednak zdecydowanie wyższa  - zauważa Magdalena Kajzer z porównywarki sowafinansowa.pl - osoby decydujące się na tego typu rozwiązanie muszą pamiętać o dokładnym opisaniu swojej sytuacji materialnej we wniosku i zgromadzeniu solidnych argumentów na poparcie swoich słów. Jeśli bowiem ich wniosek zostanie odrzucony przez sąd, kolejną próbę zgłoszenia upadłości konsumenckiej będzie można podjąć dopiero po upływie 10 lat.

Ogłaszając upadłość konsumencką dłużnika, sąd przydzieli mu jednocześnie syndyka, który dokona spisu majątku konsumenta.

Na tym etapie bardzo ważna jest szczera współpraca dłużnika z syndykiem. Jeśli osobie zadłużonej zależy na rozwiązaniu swojej trudnej sytuacji finansowej, nie może ona ukrywać swojego majątku lub w jakiś inny oszukiwać syndyka w kwestii swoich finansów - dodaje Magdalena Kajzer z portalu sowafinansowa.pl - jeśli tego typu praktyki zostaną wykryte, postępowanie upadłościowe wobec konsumenta może zostać wstrzymane.

Po dokonaniu spisu inwentarza, syndyk zajmuje się także sprzedażą majątku konsumenta. Jeśli zdobyte w ten sposób środki pieniężne nie wystarczą na pokrycie wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli, sąd przejdzie do kroku trzeciego i ustali plan spłaty pozostałych należności. W planie tym zostaną oczywiście uwzględnione możliwości finansowe dłużnika oraz jego aktualna sytuacja życiowa. Konsument będzie więc płacił pozostałe zobowiązanie w ratach odpowiadających jego realnym możliwościom.

Czwarty krok to z kolei zakończenie planu spłaty. Na tym etapie dłużnik może albo spłacić całość zobowiązania albo wystąpić do sądu z wnioskiem o umorzenie kwoty pozostałej do spłaty. Jeśli jego postulat zostanie przyjęty przez sąd, długi zostaną anulowane, a konsument rozpoczyna nowy start z czystym kontem.
Kiedy sąd anuluje całość lub część zobowiązania?
Pozostała część zobowiązania dłużnika może zostać umorzona tylko po spełnieniu określonych wytycznych. Prawo zaznacza bowiem, że aby zadłużony mógł skorzystać z takiego rozwiązania, w całym toku sprawy (a więc zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej) musi on postępować zgodnie z prawem (np. nie działać na szkodę wierzycieli lub nie zatajać prawdy o swoim rzeczywistym majątku). Ponadto, dług nie zostanie umorzony osobom, które doprowadziły się do bankructwa w skutek umyślnego działania bądź rażącego zaniedbania swoich finansowych obowiązków.

Upadłość konsumencka - czy naprawdę się opłaca?
Decydując się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, konsument musi liczyć się z utratą całego swojego majątku. Choć podjęcie takiej decyzji jest bardzo trudne, często jest to jedyna droga do całkowitego wyjścia z długów. Współpraca z sądem i syndykiem pozwoli dłużnikowi spłacić wierzycieli w taki sposób, aby jednocześnie nie pozbawić się całkowicie środków do życia.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala także uniknąć stresujących spotkań z wierzycielami, gdyż wszystkie długi konsumenta są sumowane, a piecze nad odzyskaniem należnych środków finansowych sprawuje syndyk. Krótko mówiąc, ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie tylko otwiera drogę do równowagi finansowej, ale także oszczędza dłużnikowi niepotrzebnych nerwów. W podbramkowej sytuacji finansowej warto więc sięgnąć po to rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub .

Komentarze:

karo90 (28.10.2020 15:54)

W sytuacjach w których nie prowadzimy dzialalności gospodarczej. Oraz w sytuacji, w której zadłuzenie wynikło nie z naszej winy. Niestety ale nie każda osoba obecni moze ogłosić upadłosc konsumencką. Dobrze jest skonsultować się z kancelarią prawną, która specjalizuje się w upadłościach. Z uwagi na to, ze powinni doradzić w sprawie tego, co zrobić oraz jak taką upadłość ogłosić. Liczy się tutaj bardzo dokładne oraz solidne wypełnienie wniosku W sytuacji w której wniosek ma błedy formalne, upadłość raczej nie bedzie mozliwa do ogłoszenia. https://tyna.info.pl/jak-oglosic-upadlosc-konsumencka/

magda906 (28.12.2020 20:31)

Chyba nie ma bardziej doświadczonej w temacie upadłości i w ogóle oddłużania kancelarii niż Kancelaria lexa, zerknij na www i skontaktuj się z nimi - z pewnością uda się wybrać najlepsze związanie na pozbycie się problemów finansowych przy małych stratach

pablo_neruda (29.12.2020 13:27)

znam osobę, która ogłosiła upadłość konsumencką. To była trudna decyzja, ale dobrze, że znajoma trafiła na doświadczoną w tej kwestii kancelarię Fenix, która poprowadziła cały proces sprawnie i szybko. Teraz znajoma można powiedzieć, że zaczyna życie od nowa, tym razem bez zaciągania zbędnych pożyczek i nierozsądnego zarządzania finansami. Jak ktoś wpadł w podobne kłopoty np. tzw. spiralę zadłużenia, niech poczyta na stronie https://kancelariafenix.pl/upadlosc-konsumencka/ co można zrobić w takiej sytuacji i na czym upadłość wgl polega.

pierr (18.01.2023 09:14)

Niestety ale wiele długow nie ulega umorzeniu i trzeba się tutaj z tym liczyć. Każdy niewypłacalny dłużnik, który planuje złożenie wniosku o upadłości konsumenckiej, powinien najpierw zapoznać się z informacją, jakich długów na pewno nie uda mu się umorzyć, bo nie podlegają upadłości na przyklad długi alimentacyjne czy z tytułu odszkodowań. Dopiero wtedy powinien jeszcze raz przemyśleć ogłoszenie upadłości w swoim przypadku. Najlepiej skontaktować sie z prawnikiem. Czasami lepiej jest skonsultować się z kancelarią która zajmuje się oddłużaniem https://wierzbicki.dris.pl/oddluzenie/ Nie tylko upadłością.

Podobne

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm