pieniadz.pl

Polskie sądy nie będą wydawały wyroków w zawieszeniu?

wtorek, 17-12-2013 godz. 10:10

Coraz więcej wskazuje na to, że Ministerstwo Sprawiedliwości doprowadzi do gruntownej reformy polskiego prawa karnego. Zmiany, o jakich się mówi, miałyby być największymi od… 86 lat! Najważniejsze miałoby być zmniejszenie wyroków w zawieszeniu. Miałyby one zostać zastąpione przez tzw. kary wolnościowe, w tym głównie grzywny.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje już projekt poważnych zmian, które miałyby niemal zrewolucjonizować polskie prawo karne. Najważniejszym założeniem polityków jest znaczne ograniczenie liczby wyroków w zawieszeniu. Miałyby one zostać zastąpione przez tzw. kary wolnościowe, do których najczęściej należą grzywny.

Jak wynika za statystyk, na dzień dzisiejszy kary w zawieszeniu są orzekane w 55% przypadków i wielokrotnie okazuje się, że wydawane są wobec tych samych osób. Nie można zastosować poważniejszych kar, ponieważ chodzi o drobne wykroczenia, ale jednocześnie, wyroki w zawieszeniu raczej nie spełniają swojego zadania, bo nie odstraszają przestępców. Jeśli natomiast dochodzi do ponownego popełnienia czynu karalnego i skazany trafia za kratki, to staje się jedynie kolejnym obciążeniem finansowym dla państwa.

Z tego też powodu, politycy uznali, że zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie częstszych kar grzywien, które nie tylko będą uprzykrzały życie karanym, ale dodatkowo, zapewnią zyski jednostkom państwowym. W nowelizacji prawa karnego pojawić mają się też zapisy ułatwiające ściąganie tego typu zaległości finansowych.

Jeżeli ukarany nie zapłaci grzywny na czas, to trafi do rejestru dłużników oraz na listy biur informacji gospodarczej. Utrudni mu to prowadzenie działalności gospodarczej, zaciąganie kredytów czy pożyczek itp. Dzięki temu, jego motywacja do uiszczenia należności będzie wyższa.

Dodatkowo, aby grzywny były skuteczniejszym sposobem wymierzania sprawiedliwości, zniesione mają zostać zapisy zezwalające na rezygnację z nałożenia grzywny w przypadku, gdy winowajca wykazuje niskie dochody. Zgodnie z nowym prawem, w każdej sytuacji będzie można wydawać tego typu wyroki.

Oprócz tego, resort sprawiedliwości proponuje, aby częściej występowały tzw. kary mieszane, łączące w sobie karę ograniczenia wolności z grzywną. Dodatkowo, łączone mają być kary pozbawienia wolności oraz kary aresztu domowego.

Nowe rozwiązania mają pomóc w ograniczeniu liczby więźniów znajdujących się w polskich zakładach penitencjarnych. To natomiast ma przełożyć się na niższe koszty ponoszone przez państwo w związku z ich utrzymaniem. Szacuje się, że jeden więzień kosztuje rocznie ok. 30 tysięcy złotych. W przypadku częstszego orzekania kar w postaci grzywien, te koszty zostałyby zredukowane, a co więcej, zwiększyłyby się dochody budżetowe.

Dodaj komentarz

Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub .

Komentarze:

MelasExano (26.04.2017 02:13)

Nutrition is a illustrious possess of having a sturdy lifestyle. You may require to be more healthy, but do you distinguish how to put up with the start step? It isn't precisely as fastidious as www.sympliromata-diatrofis.com you may think. Capitalize on these tips suited for a happier and healthier life. Rather than of giving up favorite dishes that aren't fine fettle, condign swap out cold unhealthy ingredients with a view more wholesome options. It's basic that you discern the nutrition of anything you take in nourishment regularly, then uncover healthier alternatives and incorporate them into your lifestyle. Restaurants as a rule sell this information today. Lunch a mix of protein cranny of the week. Prime meats low in obesity, fish, and poultry without the skin. Eggs are another wonderful provenance of protein. Investigate has shown that an egg every time does not stir robustness negatively. Undertake to have no less than whole meat-free age per week. Exploit seeds, peanut butter, peas, or beans instead. People educated in substantial nutrition distinguish that warmly milled grains are not healthy. The major outset of fiber and nutrients in whole grains comes from the unprocessed organization that leaves the husk or shuck intact. A substitute alternatively of buying a fiber codicil, neutral snack totality grains. No, this is clearly counter-productive.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm